20.2.

Český jazyk - včera  jsme opakovali tvrdé a měkké souhlásky, minutovky str.13. Dnes jsme začali probírat souhlásky  uprostřed a na konci slov.

                    Učebnice str. 62, str. 63 cv. 3 ústně a první sloupec ....luk a šíp, studený pot.....do ŠS.

Matematika - včera procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10, dnes učebnice str. 12, 13.

 

 

21. 2.

Český jazyk  - učebnice str. 63 cv. 4, 5, 6, ústně

                                  str. 64 cv. 7 ústně

                     pracovní sešit str. 5 cv. 3 ústně, cv. 4 ŠS

Matematika  - str.14, cv. 4 DÚ

                  - geometrie - jednotky délky str. 73, vysvětlení, povídání, měření čehokoliv

 

 

22. 2.

Český jazyk - učebnice str. 64, cv. 8., 9., 10 .  ústně a  posléze 10 do ŠS

                    PS str. 6, cv. 2., 3., ústně

Matematika - str. 15, cv. 1., 2., kolekivně. Cv. 3, 4, 5, 6  počíání na tabuli s vysvětlením a názorem

                   Cv. 8 samostatně na známky

Prvouka -  potraviny, výživa str. 32

 

 

 

 

 

 

 

jjj

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. února 2018

Český jazyk - minutovky str. 10 první dva sloupce      

                    učebnice str.58 cv.5 ústně, cv. 6 ústně a potom přepis do ŠS (a), b), d), e) taky jen ústně)

Matematika - učebnice str. 9

                 - rozcvička str. 26