18. 1.
 
Český jazyk - opak. vyjm. slov -doplň. a zdůvod. cvičení - papíry
                    cv. i) ŠS
 
Matematika - str. 24 cv. 6 ŠS
                    str. 25 cv. 7, 8, 9, 10,11.
 
 
 
 
 
21. 1. 
 
Český jazyk - opakování, potom str. 59 cv. 2a) 3a). Do školního sešitu cv. 3a).
 
Matematika - str. 25 cv. 12, 13.
                    str 27 cv. 1, 3, 4. Cvičení 2 do ŠS.
 
Geometrie - str. 26 - obdélník