17. 9  .

 
 
Český jazyk - str. 14, opakování a procvičování sloves, cv. 4 do ŠS.
 
Matematika - str. 12, 13, 14. Cv. 53, 60, 61 do školních sešitů. Na cv. 56, 58 a 59 procvičit záměnu sčítanců, nebo čiitelů.
 
18. 9.
 
Český jazyk - Diktát str. 10, cv. 3. ....tichá hudba. Str. 12 - spojky,  opakovná sloves.
Matematika- násobilka, str. 14 cv. 62 samostatně do školního sešitu
Prvouka - dopravní značka, druhy( skupiny) dopravních značek.
 
19. 9.
 
Český jazyk - Zopakovat si: str. 15 růžová plocha. Str. 16 podstatná jména a vlastní jména.Moje jméno, kde žiji a kde jsem se narodil -  napsat do školního sešitu. Pozor na velká písmena!
Matematika - násobilka, str. 14 cv. 63(ŠS), 64(ŠS), ústně 65, 66. Cv. 66 první sloupec - záměny při sčítání! Výsledek se nemění.