14. 5.

Český jazyk - diktát

                    str.34 - stavba slova, cv. 1, 2, 3. Procvičování na jiných slovech.

Matematika - desetimin.

                    str. 39 procvičování - cv. 5, 6, 7.

                    str. 40 - 9 procvič. ústně, cv. 10, 11, 13, 14 do ŠS.

Prvouka - rozdělení živočichů, obratlovci - přehled.

  15. 5.

Český jazyk - učeb. str. 44 - slova souznačná cv. 1, 2, 3, 4.  

                    Do ŠS str. 30 cv. 4  .....větší  než hlávka.

Matematika - str. 41 cv. 17, 18 do ŠS, cv. 24 ústně.

 

16. a 17. 5.

Český jazyk - uč. str. 56 opak. podst. jm. , cv.1, 3.

                         str. 57 cv. 1, 2, cv. 3 do ŠS.                    

                         str. 58 cv. 1, 2 - číslo podst. jm. 

Matematika - str. 37  - kružnice, kruh- opakování.

Prvouka - rozdělení obratlovců - podrobněji jednotlivé skupiny.