Tento web slouží rodičům dětí z 2.třídy.  Zde najdete nejdůležitější informace o škole, vyučování, pomůckách, učivu na aktuální týden a další. Stránky by měly sloužit při nemoci dítěte (pro doplnění učiva), ale zároveň jako další možnost vzájemné komunikace mezi rodiči a třídní učitelkou. Rovněž se zde objeví různé informace o akcích, které budeme s dětmi absolvovat.