Tento web slouží rodičům dětí z 2.třídy.  Zde najdete nejdůležitější informace o škole, vyučování, pomůckách, učivu na aktuální týden a další. Stránky by měly sloužit při nemoci dítěte (pro doplnění učiva), ale zároveň jako další možnost vzájemné komunikace mezi rodiči a třídní učitelkou. Rovněž se zde objeví různé informace o akcích, které budeme s dětmi absolvovat. V sekci pomůcky se bude objevovat seznam potřeb na hodiny VV, PV a dalších předmětů. Rodiče budou mít také možnost využívat e-mailovou adresu a mobilní telefon. Věřím, že naše vzájemná spolupráce bude ku prospěchu nám všem. :)

 

SEZNAM DĚTÍ

 

1. Eva Baxantová

2. Kryštof Matěj Budka

3. Ella Dírerová

4. Matěj Dlabal

5. Anna Dlabalová

6. Adam Havel

7. Vanesa Havlová

8. Ondřej Jahoda

9. Štěpána Jevičová

10. Jakub Jirásek

11. Kristýna Malá

12. William Noška

13. Bastien Plachý

14. Julie Pluskalová

15. Jakub Pravda

16. Zora Skrbková

17. Jakub Synek

18. Ondřej Syrový

19. Rudolf Šalman

20. Filip Trojan

21. Kristýna Vacková

22. Ema Zavadilová