aktualizace 11.12.2017

http://www.zs-kolodeje.cz/

  • V úterý ze služebních úkolů nebude pan ředitel učit 4.vyučující hodinu. Zástup bude paní vychovatelka. Děkujeme za pochopení
  • Prosím, zkontrolujte dětem hlavy, máme ve třídě vši. Děkuji.
  • Informace o výuce: Děti se učí s paní učitelkou Královou, dle příprav ode mne /ČJ - rozdělení hlásek, MAT-desítky a jednotky do 100, řady, porovnávání čísel.. PRV- proměny přírody v zimě. Všechny čtvrté hodiny supluje pan ředitel. Děti využívají prvky kritického čtení RWCT a poprvé si zkusily čtenářskou dílnu. Děti tvořily popletenou pohádku a v písance psaly písmeno I a J /na rajčeti najde i foto z výuky. Učivo pro nemocné děti nevyplňuji, vše se mění dle potřeb dětí. V případě nemoci, můžete kontaktovat paní učitelku Královou. Tel. 774 800 417
  • Děkuji maminkám paní Jiráskové, paní Harčarikové a paní Havlové, za dozor na plavání.
  • Ze zdravotních důvodů nejsem ve škole. Od pondělí je za mě kvalifikovaný záskok paní učitelka Králová, která bude u dětí 3 vyučovací hodiny, poté bude učit děti pan ředitel. 
  • Kontrola čtenářského deníku:3.1., 5.2., 5.3., 3.4., 2.5., 15.6.
  •